• Tüm tesislerde ve fabrikalarda, döküntü veya sızıntı durumunda, acil müdahale kiti olarak kullanılır.
  • Yangın tüpü gibi tesisin belirli noktalarına yerleştirilmesi gerekmektedir.