• TR-Türkiye
  • EN(Yakında)

UETDS Nedir ?

UETDS, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takibi , değerlendirilmesi ve denetimi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulmuş bir sistemdir. Açılımı «Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi» dir.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (UETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ve 24.04.2019 tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.

Eşya, tehlikeli yük ve kargolar için bildirim işlemleri ilk olarak 16.09.2019 tarihinde başlamış, 01.01.2020 tarihinde zorunlu hale gelmesi planlanırken firmaların sisteme uyum sağlaması için gerekli hazırlıkları sağlayamaması ve altyapılarını tamamlayamaması üzerine cezai işlemler 30.06.2020 tarihine ertelenmiştir. Daha sonra pandemi ve yönetmeliklerde yapılan değişikler nedeniyle cezai işlemler tekrar ertelenmiş ve cezai işlemlerin uygulanacağı tarih yönetmelikte 01.01.2021 olarak güncellenmiştir. Ancak Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (UHDGM) tarafından dağıtım yerlerine gönderilen yazıda pandemi nedeniyle firmalardan gelen talep üzerine denetimlerin 01.07.2021 tarihinden itibaren başlamasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

UETDS Bildirim Zorunluluğu Ne Zaman Başlayacak?

Sisteme bildirim zorunluluğu 01.01.2021 tarihinde başlamış ancak yaptırımlar için denetimler 01.07.2021 tarihine kadar ertelenmişti. Bu tarihte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapılmadığından sistem ve cezai işlemler şu anda yürürlüktedir. Mağduriyet yaşanmaması için bildirimlerin yapılmaya başlanmasında fayda vardır.

Bildirim Nasıl Yapılıyor?

UETDS sistemine bildirim 2 şekilde yapılabilmektedir.

Bunlardan birincisi taşımacıların taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri E-Devlet üzerinden girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Taşıma yetki belgesi sahiplerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlete giriş yaparak, yetkili oldukları firma adına veri gönderme işlemini gerçekleştirebilirler.

Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise bir yazılım/program aracılığı iledir. Bir çok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Bakanlığın U-Net Otomasyon sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini otomatik olarak (E-Devlete giriş yapmadan) UETDS sistemine iletmeleri mümkündür. Ancak kullandıkları bir programı olmayan işletmeler daha hızlı ve kolay bildirim yapabilmek için hazırladığımız UETDS Giriş uygulamasını kullanabilirler.

Sisteme nasıl bildirim yapacağınızı bilmiyorsanız bilgi almak için destek ekimizle iletişime geçebilirsiniz. Bildirimlerinizi daha kolay ve hızlı yapabilmeniz için geliştirdiğimiz bulut tabanlı UETDS Giriş uygulamamızın özelliklerini inceleyebilir, isterseniz buraya tıklayarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.