uetds-nedir

UETDS Nedir?

U-ETDS, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin kısaltmasıdır. Sistem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmuştur ve ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile tanımlanmıştır.

U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve (KTY) çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi amacıyla kurulmuştur.

UETDS Kimleri Kapsıyor?

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

  1. Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2),
  2. Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3),
  3. Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2),
  4. Kargo işletmecilerini (M1 ve M2),
  5. Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2),
  6. Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2),
  7. Taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2)
  8. Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),

kapsamaktadır.