• TR-Türkiye
  • EN(Yakında)

Tehlikeli Madde Taşımacılığı için

KTK ve KTY çerçevesinde tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına C1, C2, K1, K2, L1, L2, N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları faaliyetlerde;
1. Yükün gönderici bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Ad, Soyad / Unvan
2. Yükün alıcı bilgilerini;
a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),
b) Ad, Soyad / Unvan
3. Sefer bilgilerini;
a) Taşıma Tarihi,
b) Plaka
4. Diğer yük bilgileri;
a) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı,
b) Yükleme-Boşaltma Yeri, Tarihi ve Saati
5. Sürücü bilgilerini;
a) T.C. kimlik numarası
6. Taşınan tehlikeli maddeye ilişkin bilgiler;
a) UN kodu,
b) Taşınan ürünün teknik adı,
c) Muafiyet türü,
d) Taşıma şekli
Hareket başlayıncaya kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.