• TR-Türkiye
  • EN(Yakında)

Nedir ?

U-ETDS, taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takibi , değerlendirilmesi ve denetimi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulmuş bir sistemdir. Açılımı «Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi» dir.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS), ilk olarak 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ve 24.04.2019 tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.

Eşya, tehlikeli yük ve kargolar için bildirim işlemleri ilk olarak 16.09.2019 tarihinde başlamış, 01.01.2020 tarihinde zorunlu hale gelmesi planlanırken firmaların sisteme uyum sağlaması için gerekli hazırlıkları sağlayamaması ve altyapılarını tamamlayamaması üzerine cezai işlemler 30.06.2020 tarihine ertelenmiştir. Daha sonra pandemi ve yönetmeliklerde yapılan değişikler nedeniyle cezai işlemler tekrar ertelenmiş ve cezai işlemlerin uygulanacağı tarih yönetmelikte 01.01.2021 olarak güncellenmiştir. Ancak Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (UHDGM) tarafından dağıtım yerlerine gönderilen yazıda pandemi nedeniyle firmalardan gelen talep üzerine denetimlerin 01.07.2021 tarihinden itibaren başlamasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu durumda sisteme bildirim zorunluluğu 01.01.2021 tarihinde başlamış ancak yaptırımlar için denetimler 01.07.2021 tarihine kadar ertelenmiştir. İleride mağduriyet yaşanmaması için bildirimlerin yapılmaya başlanmasında fayda vardır. Çünkü taşıma verilerinin 10 yıl saklama zorunluluğu vardır. Geçmişe dönük veri talep edildiğinde istenilen verilerin beyan  edilebilmesi için şu anda bildirim işlemlerine başlanılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde 01.07.2021 tarihine kadar veri girişi yapılmadığında bu verilerin istenilmesi durumunda beyan edilemeyecek ve istenmeyen durumlar ortaya çıkacaktır.