• TR-Türkiye
  • EN(Yakında)

Kimleri Kapsıyor?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Kimleri Kapsıyor? 

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

1-Tarifeli/tarifesiz Yolcu Taşımacılarını (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), 

2-Eşya Taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), 

3-Lojistik İşletmecilerini (L1 ve L2), 

4-Kargo İşletmecilerini (M1 ve M2), 

5-Nakliyat Ambarlarını (N1 ve N2), 

6-Dağıtım İşletmecilerini (P1 ve P2), 

7-Terminal İşletmecilerini (T1 ve T2),

8-Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan K2 ve C1 Yetki Belgesi Sahibi Firmaları ve Kamu Kurum/Kuruluşlarını

kapsamaktadır.